ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΗ εταιρία μας παράλληλα με την εμπορία φιαλών υγραερίου, παρέχει και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε εγκαταστάσεις υγραερίου ,και σε εγκαταστάσεις ατομικών μονάδων θέρμανσης αερίου-υγραερίου και παρέχει:

Συγκεκριμένα:
Εμπορία εξοπλισμού αερίου-υγραερίου
Τιμές χονδρικής σε λέβητες αερίου ARISTON-RADIANT
Τεχνική υποστήριξη μονάδων φυσικού αερίου:
- Service
- Ανταλλακτικά
-Υψηλή τεχνογνωσία
Ατομικές εγκαταστάσεις θερμάνσεως

Δωρεάν μελέτη χώρου από ειδικευμένο προσωπικό
πολυετή εμπειρία